Demokratijamboree 2022 Workshop

Det här är en workshop för dig som vill utbilda och inspirera i demokratisk påverkan inom  Scouterna. Workshopen skrevs ursprungligen på uppdrag av Scouternas styrelse till kansliet inför Demokratijamboree 2016, och har sedan dess uppdaterats. Du som ska hålla workshopen har fria händer att anpassa  den till de behov som finns hos gruppen du ska jobba med. Förhoppningsvis kan workshopen även fungera som inspiration i ditt arbete för ett öppnare och mer inkluderande Scouterna!

Demokratijamboree 2022 Workshop

Workshopupplägget: 

1. Inledning 

- Ökad öppenhet och kännedom om varandra. 

- Termometer-övning, här får gruppen röra på sig. 

2. Information om Demokratijamboree

- Vem får åka?

- Deltagare eller ombud?

- Fakta om tidigare dj. 

3. Fikapaus (OBS, här står workshophållaren eller kåren själva för fikat)

4. Att lägga en motion och demokratins system. 

- Vad är en motion?

- Vad är en proposition och verksamhetsplan?

5. Prova på omgång Demokratijamborree. 

- Tider. 

- Checka in. 

- Stämman startar i plenum, skynda skynda!

-  Påverkans torg. 

- Middag och "the mig happening" (oooo)

- Söndagsröstning. 

- Efter stämman. 

- Avslutning. 

6. Efter workshopen. 

 

Hela instruktionerna bifogas i ett dokument längst ner på sidan. Du får där en "instruktionsbok" på 25 sidor. Stort lycka till! Du är med och skapar världsförbättare!

Varför finns den här workshopen? Jo, det är för att Scouterna är en ungdomsrörelse, där  vuxna finns för att stötta. De senaste stämmorna har över 50% av deltagarna varit under 26 år gamla, men ändå kan det upplevas som att beslut och diskussioner framför allt förs av äldre medlemmar. Därför finns workshopen, för att fler personer över huvud taget - och särskilt unga människor - ska ta mer plats i  Scouternas demokratiska beslut!

∙ Whiteboard, blädderblock eller motsvarande och lämpliga pennor

Tuschpennor

A4, lika många som deltagare

Handlingar till stämman, inkluderande Scouternas verksamhetsplan, motioner,  propositioner osv, om de kommit ut när workshopen hålls.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Material för att förbereda workshop-ledaren

Inbjudan till och all praktisk information om Demokratijamboree.