Digital organisationstävling

En organisationstävling som kan göras online under ett digitalt möte.

Digital organisationstävling

Scouterna får en organisationstävling som de på egen hand ska lösa i sitt hem och i slutet av mötet redovisar ni för varandra. Sätt upp en tidsgräns för hur länge de får hålla på, bestäm hur de redovisar när de hittat något (exempelvis en sak i taget eller allt i slutet, visas för ledare digitalt eller för någon hemma som intygar), samt om det är tillåtet att tipsa varandra (ett sätt kan vara att uppmuntra tips för att stärka känslan av att vara aktiv i gruppen).
Aktiviteten uppmuntrar till att scouterna ska fundera över hur de löser utmaningarna kring saker de ska hitta.
Alla saker är inte helt givna vad de innebär och kan tolkas på olika sätt - hur väljer scouterna att tolka det som står och vad kan de hitta i sitt hem som passar in på detta?

En sak som kan läggas till i slutet av övningen är att uppmana scouterna att göra egna listor och dela med sig till varandra eller att skicka som uppdrag till en annan patrull eller en annan kår ni har kontakt med.

Spårare

En lista med ett antal saker som ska letas upp i hemmet. Några saker som är mer öppna för tolkning av innebörd.

Lista för spårare

Hitta följande saker i ditt hem:

 1. En rund grej
 2. Något som är blått och flott
 3. Något som rullar
 4. En sak som är tyngre än dig
 5. Något som är varmt
 6. En sak som smakar gott
 7. Tre röda saker
 8. En gul ful grej
 9. Något levande
 10. En sak från växtriket
 11. Ett par skor som ser olika ut
 12. En sockätande handdocka
 13. Något som går att dricka
 14. En favoritgrej
 15. Ett djur
 16. Något som du kan packa saker i
 17. En sak som är kortare än dig
 18. En sak som är längre än dig
 19. Något som kan hoppa eller studsa
 20. Något som låter mycket
 21. En liten grej
 22. En sak du lagar mat med
 23. Något som finns i ett sovrum
 24. En bra att ha-grej
 25. Ett ytterplagg
 26. Något som är grönt och skönt
 27. En sak som får andra
 28. En klurig grej
 29. Två lika stora saker
 30. En rolig historia
 31. En tokig bok
 32. En sak som är din egen
 33. Något som är snabbt
 34. Något som är långsamt
 35. En bra mening
 36. Två olika stora saker
 37. En sak du inte vet vad det är för något
 38. En lek
 39. En frukt eller grönsak
 40. En gåta
 41. En sång som inte är lång
 42. Något som passar din hand
 43. Något du kan skriva på
 44. En sak som kan hjälpa andra
 45. En smart idé
 46. Något du återvunnit
 47. En sak som har 10 bokstäver
 48. En grej som passar dig
 49. Någon som har 4 olika färger
 50. En kvadratisk form
 51. Ett bygge
 52. Något du använder varje dag
 53. Något skapat av din fantasi
 54. Något gammalt
 55. Tvättade händer

Bonusuppgift Skapa ett förslag på en logga/symbol som passar till era digitala möten.

Upptäckare

Lista för upptäckare
Hitta följande saker i ditt hem:

1. En städsak
2. En hjälpsam sak
3. Något som har regnbågens alla färger
4. En sak du bara kan använda i ett kök
5. En sak som är bra att ha på en öde ö
6. Det lutande planet
7. En egentillverkad sak
8. En sak du hittat som försvunnit
9. En blå sak som är max 10 cm
10. En sak som är dubbelt så lång som din fot
11. Ett hål
12. Något som du kan stoppa i munnen
13. En rökvändare
14. En sak som inte är god
15. Något som är skönt att ligga på
16. En klipsk idé
17. Ett hemligt gömställe
18. En sak som aldrig stannar
19. Något som är roligt
20. En mening ur en tidning eller bok som handlar om skog
21. En karusell
22. En lila karamell
23. Ett pastahjul
24. Något som är litet som en myra
25. Något med sex hjul
26. Något som kan gå baklänges
27. Två saker som kan sättas ihop till en
28. En baksak
29. Något att sitta obekvämt på
30. En sak att titta på länge
31. Något som tycker om kramar
32. En huvudbonad
33. Något som är kallt och varmt
34. En synvilla
35. En digital grej
36. En dröm om vad du vill bli
37. Något som varit bäst före
38. Ett konstverk av frukt och/eller grönsaker
39. Något lodrätt
40. Något fullt av mönster
41. Något självständigt
42. En tveksamhet
43. Något som kliar
44. Ett mål
45. En sak som är minst 20 cm i diameter men inte mer än 50 cm i diameter
46. Något klabbigt
47. Något klaustrofobiskt
48. Något som rimmar
49. En dikt
50. En vinkelvolt
51. Ett frö
52. Ett återbruk
53. Ett patrullrop
54. Något som kan knytas ihop
55. Rena händer

Bonusuppgift Skapa ett förslag på en logga/symbol som passar till era digitala möten.

 

 

Äventyrare


En digital organisationstävling där scouterna behöver använda sig av internet och källkritik för att kunna hitta svaren.


Lista för Äventyrare
Listan för äventyrare innehåller förslag på vad ni som ledare kan fylla listan med då detta är beroende på området ni bor i och vad ni tror att era scouter kommer att kunna lösa. Uppgifterna går ut på att hitta ledtrådar på nätet. Det är viktigt att vara försiktig när scouterna får leta fritt på nätet, så de inte råkar ledas in på någon sida eller plats om inte är att förknippa med Scouternas verksamhet. Det kan vara bra att prata med scouterna om detta innan aktiviteten börjar.

1. Visa en bild på en obskyr/okänd plats i er närhet och låt scouterna visa var den ligger med hjälp av Google maps.
2. Visa en bild på en relativt känd plats längre bort från kåren, kanske något annat land, och låt scouterna visa var platsen ligger med hjälp av google maps.
3. Ge scouterna i uppgift att skriva ett meddelande till scouter i ett annat land.
4. Låt scouterna hitta den bästa videon på Youtube kopplat till ett visst tema.
5. Låt scouterna leta fram den mest spännande artikeln på SCOUT.se
6. Välj en bild, och visa en del av den för scouterna och be dem hitta hela bilden. Till exempel av ett djur, en bild från scouterna eller en känd film.
7. Skapa en gruppbild tillsammans med hela patrullen (Till exempel genom att klippa ihop flera bilder eller genom en screenshot på videokonferensen)

Ni kan variera, upprepa eller anpassa förslagen på listan. Ni kan också hitta på egna frågor med inspiration från de 7 ovan. Hur många punkter ni väljer att ha och hur svåra de är att lösa är upp till er.

Bonusuppgift Skapa ett förslag på en logga/symbol som passar till era digitala möten.

 

 

Utmanare

För utmanarscouter kan ni koppla organisationstävlingen till Utmaningen Hjälpa som ni kan läsa om på:
http://www.scouterna.se/ledascouting/leda-scouting/utmanarscout/. Sätt ihop en organisationstävling med ett antal uppgifter som går ut på att hjälpa och stötta i samhället. Det skulle kunna vara att hjälpa någon att handla, sprida positiva budskap eller hjälpa ett syskon med läxorna.

Bonusuppgift Skapa ett förslag på en logga/symbol som passar till era digitala möten.

Med målspåret problemlösning ställs scouten inför ett uppdrag som hen behöver fundera kring. I detta fall handlar det om att lösa ett antal uppgifter kring att leta efter rätt saker. Med målspåret kritiskt tänkande får scouten fundera över hur saker kan tolkas och upplevas och hur rimliga olika saker är. Allt i uppgifterna är inte självklara vad de innebär och där behöver scouterna fundera på hur saken ska tolkas och på vilket sätt de behöver fundera för att lösa uppgiften på det sätt de själva anser rimligt. Med målspåret aktiv i gruppen får scouten som deltar på mötet hemifrån vara en del i gemenskapen via det digitala mötet. Genom er in- och utcheckning med ceremoni knyter ni ihop gruppen. Under mötets gång finns gemenskapen i det ni delar med er av och det ni hjälps åt med och tipsar varandra om.