En plan för hela året

Den här aktiviteten passar bra för scouter och patruller som planerar att genomföra märket "Hela året runt". Aktiviteten är framtagen för att passa märket i samband med månadens märke för augusti 2023.

Ni hittar märket i Scoutshop!

En plan för hela året

Gör upp en årsplan för var ni ska sova under 12 månaders tid. Ni får max sova på samma ställe vid två tillfällen.  

Skriv ner alla olika sovställen ni kan komma på/vill sova på eller representera varje plats med en teckning ett foto eller liknande.

Lista för- och nackdelar med varje plats.  

Fundera på vad varje plats kräver när det gäller utrustning, förberedelser och praktiskt genomförande för att passa den månad du ska sova där. 

Bestäm när ni ska sova tillsammans allihop, i patrullen, i par eller ensamma.  

Bestäm vilken plats ni ska sova på under vilken månad och på vilket sätt det ska ske.  

Bestäm hur ni ska dokumentera och visa era övernattningsplatser för varandra efter att ni har sovit där.  

Vill ni ha en extra utmaning kan ni lotta ut vilken plats ni ska sova på när.  

Aktiviteten hjälper er att komma igång med planeringen av märket "Hela året runt" samtidigt som ni får öva på målspåren problemlösning, ta hand om sin kropp och känsla för naturen.

  • Papper
  • Pennor
  • Ev. Bilder på övernattningsplatser.