Promenad bland känslor

För att hjälpa unga att uttrycka sina känslor och dela med sig av dem till resten av gruppen. En övning i att bara vara i naturen och känna in den.
Promenad bland känslor

Snitsla ut en bana utomhus med 6-7 speciella stoppställen längs vägen. Det kan vara i en vacker skogsglänta, vid en överfull papperskorg, vid en liten bäck etc. Vid varje stoppställe lägger du post-itlappar och pennor.

Skicka iväg scouterna en och en med några minuters mellanrum. När de kommer till ett stoppställe ska de skriva ner vad de får för känsla av platsen de befinner sig på och lämna kvar lappen till den som kommer efteråt. När nästa person kommer skriver den ner sin känsla och byter ut den mot lappen som fanns där innan.

På slutet samlar ni ihop allas lappar och diskuterar gemensamt vad ni kände.

Ni ledare kan lämna en lapp vid varje ställe, så att även den förste scouten har en lapp att läsa och ta med sig från varje stoppställe.

Se till att en av er ledare går slingan sist för att samla in den siste scoutens lappar samt det material ni lagt ut.

Post-it lappar

Pennor