Rättigheter som jag inte kan vara utan

Scouterna ska lär sig om och får diskutera mänskliga rättigheter och särskilt barns rättigheter på ett för dem lätt och förståeligt sätt.
Rättigheter som jag inte kan vara utan

Sätt er ner och tänk ut fem saker ni inte kan vara utan. Det kan till exempel vara att gå i skolan, att se på TV, eller att ha snälla föräldrar. Rita sedan varje sak på ett papper. Gå sedan ihop med en eller två kompisar och jämför era bilder.

Därefter väljer ni tillsammans ut de fem bilder som ni anser är viktigast. Rangordna bilderna genom att skriva en siffra mellan 1 och 5 på varje lapp. När alla grupper är klara hänger ni upp era bilder i rätt nummerordning på ett snöre i lokalen, använd tejp eller snöre för att fästa fast bilderna.

Om ni har flera patruller på er avdelning kan ni alla tillsammans göra en rangordning på vilka bilder som är viktigast. Ibland kan det vara svårt att enas om en bild och då kan vi använda oss utav röstning. När ni är klara kan vi undersöka om ni hittar några likheter mellan det vi kommit fram till och det som står i FNs barnkonvention. Stämmer det överens?

Att tänka på

Se till att anpassa diskussionen till åldersgruppen. Att prata om rättigheter är svårt och därför är det viktigt att du som ledare talar ur ett perspektiv så att scouterna förstår.

Små papperslappar, pennor (gärna färg), tejp eller häftstift, snöre eller rep.