Skattjakt med QR-koder

Scouterna får hemliga meddelande som är inbakade i QR-koder. Hemliga meddelandet ger ledtråd till var nästa QR kod finns. När alla koder är insamlade har scouten också 10 bokstäver, som bildar ett ord. 

Denna aktivitet kommer från Skultuna scoutkår.

Skattjakt med QR-koder

Verifiera att alla har appen installerad på sin mobiltelefon. När alla är redo kör vi igång

 • Visa STARTKODEN på skärmen och scouterna scannar. Meddelandet visas i appen.
 • Scouten klurar var den ska ta vägen utifrån meddelande som presenteras i appen
 • Scouten letar rätt på nästa QR-kod. Scannar och löser meddelandet. Osv.
 • Alla QR-lappar samlas in eftersom de tar sig fram i jakten (se skattjaktsfacit)
 • SLUTUPPGIFT: Vilket ord bildar alla bokstäverna tillsammans?

Förberedelser ledare

QR-koderna är skapade med gratisversion av QR Code Generator | Create Your Free QR Codes (qr-code-generator.com)

 • Vi har valt att skapa koderna i olika färger, mest för att kunna kunna sära på koderna.
 • Möjligheterna ökar så klart med betalvarianten, ex bild på annat chiffermeddelande eller bildrebusar.

Denna skattjakt har 11 QR-koder:

8 stycken som ska skickas hem till föräldrar att skriva ut och placera ut och

3 stycken som är kvar hos ledarna för START och för att se dem lite i MITTEN och MÅL. Den sista QR-koden berättar om slutuppgiften och har ingen bokstav.

Kodordet i materialet är PADDELHAJK

 • Om du vill ha ett annat kodord än PADDELHAJK, måste du gå in och ändra till ditt ord på 10 bokstäver. Ändra både i facitkolumnen och på bilaga 1 och bilaga 2.

Förbered för presentation av de tre koderna som är kvar hos dig som ledare via delning på skärmen)

Bilaga 1: Ledarens QR-koder

Maila ut A4-arket med de koder som ska placeras ut i hemmet några dagar innan mötet, så föräldrarna har tid att göra sin del (tar max 20 minuter)

 • Tips! Vi hade skrivit ut några ark för hämtning för de som inte hade möjlighet att skriva ut själva.

Bilaga 2: Föräldrarnas QR-koder

 

Förberedelser förälder

 1. Skriva ut skickat A4 med QR-koder, helst i färg, men det funkar även i svartvitt.
 2. Klipp ut varje kod längs ramen.
 3. Placera ut alla koderna hemma utifrån det som står på tvären bredvid koden. Den ska inte vara omöjlig att hitta, men gärna kräva lite letande.

Mobiltelefon med QR-läsarapp installerad (Obs! Mötet på annan enhet än mobilen, eftersom den behövs för skattjakten)

Instruktionerna i den nedladdningsbara Wordfilen