Slabbedabbedoo

Den här leken heter Slabbedabbedoo och förutom att den är rolig, övar scouterna sig på att lyssna på instruktioner och utrycka sig kreativt. Om ni leker utomhus är det bra att märka ut en något mindre lekyta så att scouterna inte hamnar så långt bort att de inte hör. Det kan också vara en idé att vissla i en visselpipa istället för att ropa om det är en högljudd grupp.

Slabbedabbedoo

Leken förutsätter att det är jämt antal scouter. Är det inte så får ledare vara med i leken. Alla scouter utom en går runt i lekområdet. En scout står, gärna tillsammans med en ledare som kan hjälpa till vid behov, vid sidan om och ropar ut en instruktion till gruppen. En instruktion kan var ”gå som en elefant”, hoppa som en kanin, lunka som en björn, och så vidare. Nu ska scouterna försöka härma instruktionen genom att gå runt i lekområdet med till exempel tunga steg och snabel och tuta som en elefant. När scouten som givit instruktionen ropar ”Slabbedabbedoo” ska alla genast sluta försöka hitta ihop i par och ställa sig rygg mot rygg. Nu bli en scout utan parkamrat, och får då byta ut personen som ropar en instruktion. Scouterna står kvar rygg mot rygg tills det kommer en ny instruktion.

I den här roliga leken övar scouterna sig på att lyssna på instruktioner och utrycka sig kreativt.