Vem är hövding?

Denna lek tränar koncentration, uppmärksamhet, följsamhet och att våga leda andra.
Vem är hövding?

Alla deltagarna står i en ring utom en person som går ut ur rummet och blir automatiskt detektiv.

Ledaren pekar på en person i ringen som blir hövding. Hövdingen bestämmer sedan en rörelse som alla de andra ska följa t.ex. sträcka upp händerna i luften.

Detektiven kommer in och ställer sig mitt i ringen. Nu gäller det för honom/henne att avslöja vem som är hövding. Hövdingen byter rörelse och alla andra följer efter, utan att avslöja med t ex blickar vem det är som är hövding.

Fortsätt byt rörelse tills detektiven gissat rätt.