Vem är jag?

Det här är en klurig problemlösningsövning där scouten måste tänka till.
Vem är jag?

Alla scouter får en lapp på ryggen. På lappen står ett ord på ett visst tema, t.ex. namn på djur eller något som luktar illa.

Scouterna ska nu lista ut vad det står på lappen genom att gå fram till någon annan och ställa en fråga om sig själv. Frågan får endast besvaras endast Ja eller Nej.

När man tror att man vet vem man är, så skall man gå till ledaren och tala om det. Om det är rätt får man en ny lapp, så länge det finns några kvar. Den som lyckats lösa flest lappar vinner.

Att tänka på

Förslag till tema: Djur, växter, träd, karttecken, seriefigurer, scoututrustning, knopar, länder, saker som luktar illa, saker som är goda att äta och så vidare. Välj kategori utifrån ålder på scouterna.

Tänk på att orden skall vara sådana att scouterna skall kunna svara på frågor om dessa. Det måste vara saker de känner igen.

Två-tre lappar per scout.

Frystejp eller säkerhetsnålar.