Viskleken i mörker

Viskleken med ficklampa en aktivitet som är perfekt för mörka kvällar. Den är en riktigt spännande lek som kräver en del fokus och kreativitet.

Leken går ut på att deltagarna står på ett långt led, eller i en stor ring, och ska kommunicera i mörkret utan att prata. Den första personen bestämmer ett ord, och skickar sedan vidare ordet till nästa person i ringen endast med hjälp av att blinka med ficklampan enligt morsealfabetet. Nästa person skickar vidare, och så vidare tills den som är sist. Hen ska sedan försöka gissa vilket ordet var. 
 

Viskleken i mörker

Såhär gör ni:

1. Gå utomhus när det är mörkt

2. Om det behövs: Börja med att förklara morsebokstäver så att alla förstår

3. Ställ er på ett långt led (eller en stor ring om ni inte får plats med ett led) med långt avstånd mellan varje person.

4. Först i ringen bestämmer ett ord, som hen sedan skickar vidare till nästa person genom att blinka med lampan.

5. Den som är sist i ringen ska berätta vad den tror att personen innan sagt med hjälp av ficklampan. Hur nära ursprungsordet kan det bli?

En ficklampa per person, eller några att skicka runt

Ett utskrivet morsealfabet per person