Kalle Kaos

I denna övning får man öva sig på att arbeta tillsammans med andra.
Kalle Kaos

Lägg ut 60 stycken tallrikar/lappar över en begränsad yta. På ovansidan av varje tallrik ska det stå en siffra, på undersidan ett ord som är en ledtråd på uppdraget patrullen ska utföra.

Varje patrull blir tilldelade en kontrollant/ledare.

 

Så här går det till:

Patrullen slår en tärning hos sin kontrollant, får patrullen 2 på tärningen ska patrullen leta efter tallrik nummer 2. När dom hittat tallriken så läser de ordet och går tillbaka till sin kontrollant med ordet för att få ett uppdrag. Om det står på tallriken t.ex ”hus” så kanske uppdraget är att ”hela patrullen ska springa 2 varv runt huset” eller ”bygg ett hus av pinnar”.

När uppdraget är godkänt av kontrollanten så slår patrullen igen på tärningen. Det nya slaget läggs till det gamla numret så att patrullen kommer ”framåt”. Om patrullen till exempel slår nr 3 så kommer de nu till 2+3=5. Patrullen ska leta efter tallrik nummer 5 och göra ett nytt uppdrag. Den patrull som först har klarat av den 60:e tallrikens uppdrag vinner.

Att tänka på

Välj uppdrag som kräver att alla hjälps åt eller att olika sorters egenskaper används. Ingen i patrullen ska känna sig utanför eller obehövd.

Säkerhet

Beror på valda uppgifter. Använd sunt förnuft vid planering

 

60 st papperstallrikar med siffror och ord (spara och återanvänd gärna, uppdragen kan ju varieras mellan olika omgångar)

En stor gårdsplan eller öppen yta.

Varje kontrollant behöver:

Papper med uppdrag på och rutor att fylla i hur det går för patrullen, penna, en vanlig tärning