Känslobingo

Det här är inte din vanliga bingo! Genom denna enkla aktivitet kommer scouterna att ha roligt samtidigt som de aktivt reflekterar över de känslor de har känt under den senaste veckan. 

Aktiviteten är hämtad från WOSMs material Life skills. (WOSM=World Organization of the Scout Movement)

Känslobingo

För att förbereda denna aktivitet måste vi tillsammans börja med att skapa bingokorten. Vi kommer att behöva lika många som det finns deltagare i spelet. Varje deltagare bör göra detta, eller det kan göras i par.  Rita på ett papper en 5x5 rutnätslayout och skriv en känsla i varje ruta (t.ex. glädje, sorg, rädsla, spänning, ilska, osv).

När bingokorten är klara kan hela gruppen börja spela:

  1. Alla scouter sitter i en cirkel.
  2. Varje scout tänker på 6 situationer där de har befunnit sig under den senaste veckan och har upplevt en specifik känsla. De bör skriva ner varje situation på en liten bit papper.
  3. Knyckla ihop alla små pappersbitar och lägg dem i mitten.
  4. Sedan delas ett bingokort ut till varje scout.
  5. Varje spelare vänder sig om och väljer en av de hopknycklade papperslapparna slumpmässigt och läser den;
  6. Markera rutan på kortet med den känsla de mest associerar med situationen som beskrivs på papperslappen.
  7. Den som lyckas placera 5 efterföljande markeringar i en rad, kolumn eller diagonalt ropar BINGO och vinner spelet.

 

Papper och pennor