Kasta eller inte?

För att på ett tänkvärt sätt öva scouterna i samarbete.
Kasta eller inte?

En person är lekledare och lägger ut bollar i olika delar av ett rum. Det gäller nu för varje deltagare att så snabbt som möjligt själv ha haft alla bollarna i handen en gång. När man tagit en boll får man kasta iväg den och gömma den så att det blir svårare för de andra, men man får även låta den ligga kvar. Nu är då frågan samarbetar gruppen eller tänker de bara på sitt eget bästa och kastar iväg bollarna?

Reflektera tillsammans efter leken hur det gick och vad det berodde på. Om ni vill kan ni prova att leka leken en gång till och se om resultatet blir annorlunda.

Flera bollar i olika färger