Kims lek

Problemlösning som både tränar korttidsminnet och sammarbetet i gruppen.
Kims lek

Kims lek (”alternativt” Kims spel) är ett samlingsnamn för ett gäng minneslekar. En vanlig variant är att man har en mängd föremål på exempelvis en filt eller i en låda. Dessa är i lekens början övertäckta så att scouterna inte ser dem.

Reglerna är följande: Scouterna får titta på föremålen under en stund (kanske 30 sekunder), därefter täcks föremålen över igen så att scouterna inte ser föremålen.

 

Det finns sedan (minst) två varianter på vad som händer sedan:

1. Scouterna skall på skriva ned på ett papper eller säga direkt ut till lekledaren vilka föremål som fanns.

2. Alternativ två går ut på att lekledaren plockar bort exempelvis tre saker, varpå scouterna får försöka genom att på nytt studera föremålen försöka komma på vilka föremål som försvunnit.

 

Leken kan varieras beroende om scouterna inte tillåts att prata med varandra undertiden de får se föremålen.

En aktivitet som passar bra att genomföra någon eller några scoutgånger efter att Kims lek har lekts är aktiviteten Inte som man tror.

  • Massor med olika små föremål.
  • Filt eller annat ogenomskillnigt tygstycke.
  • Någat att lägga sakerna på