Klimatcharader

Klimatcharader

Gå igenom de orden på listan så att alla förstår dem.

  1.  Skriv ner alla ord på lappar och lägg dem i en skål.
  2.  Dela in scouterna i två lag. Sätt en timer på en minut. Den första spelaren tar en lapp från skålen och beskriver ordet utan att säga själva ordet. Råkar man säga något ord som står på lappen måste den läggas tillbaka i skålen. När laget har gissat rätt på ordet så får en annan person i laget ta en ny lapp och förklara ett ord.
  3. När tiden har gått ut, räkna hur många ord som laget gissat rätt och skriv ner poängen. Starta

sedan om tiden och låt det andra laget göra samma sak. Upprepa detta tills lapparna är slut.

Aktiviteten kommer göras tregånger.

Första spelomgången ska ni beskriva ordet utan att säga några ord som finns i ordet.

Andra spelomgången får man beskriva ordet på pappret med endast ett ord.

Tredje spelomgången får inga ord användas utan endast rörelser

  1. Efter de tre omgångarna presenteras vinnaren. Diskutera vilka ord som var svårast att förstå.

Förslag på ord

klimat, väder, temperatur, global uppvärmning, natur, förnybar energi, växthusgas, hållbarhet, biologisk mångfald, förhöjd vattennivå, utrotningshotade djur, sopsortering, solenergi, vegetarisk mat, översvämning, cykla

 

 

Aktiviteten är hämtad från materialet Vår värld vår gemensamma framtid – Klimat och jämställdhet framtaget av World association of guides and girl scouts. Hela materialet hittar du under dokument.

I den här aktiviteten kommer scouterna få bekanta sig med ord och begrepp som rör klimatförändringarna.

  • Skål
  • Pennor
  • Papperslappar
  • timer
  • ord på lappar. Förslag på ord finns ovan