Knoplekar

När scouterna fått kunskap om hur man slår vissa knopar är det roligt om de kan använda sig av dem i olika lekar för att träna sina färdigheter.
Knoplekar

Knopar i makroformat

Det är lämpligt att lära ut dubbelt halvslag och timmerstek på detta sätt.

Man knyter ett kraftigt rep runt midjan på en scout, som sedan med hela kroppen ska slå knopen. övriga i patrullen håller emot lite medan scouten slår timmersteken runt en tjock trädstam. Vid dubbelt halvslag kan scouten behöva hjälp av en kamrat när man ska krypa igenom bukten.

 

Tävling i makroformat

Knyt fast scouter, två och två, i ändarna på ett rep och låt dem tävla mot varandra i att slå råbandsknop.

 

Knopar bakom ryggen

Patrullen står i ring med händerna på ryggen. Var och en har ett knoprep. 1 tur och ordning säger du namnet på en knop. Knopen slås bakom ryggen. Då den är klar kastas knoprepet in i ringen. Vem blir först?

Man kan också slå knoparna på vanligt sätt.

 

Lek — Älgjakt

Patrullerna ställer upp bakom en linje och varje scout får ett knoprep. Ett par meter framför varje patrull står en stol eller pall, dessa är älgarna.

På startsignal ska förste man, i varje patrull, springa fram till älgen och slå ett dubbelt halvslag om egen part runt ett av benen. Sedan springer han tillbaks till näste man som springer fram och skarvar ihop repet med sitt eget med hjälp av råbandsknop eller skotstek.

När alla rep är fastknutna drar man in älgen innanför linjen och hela patrullen sätter sig på ”honom”. Den patrull som först är färdig har vunnit älgjakten.

 

Bingo

Ett roligt sätt att kontrollera patrullens kunskaper är att spela bingo. Blanda de olika scoutteknikerna som exemplet nedan.

Sedan gäller det att se vilken patrull som först får en rad, två rader och full bricka genom att göra det som står i rutorna.

 

Knoprep

Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 pers
Tidsåtgång: 30 min - 1 timme
Målspår: Problemlösning