Knoptävling med godissnören

Scouterna får användning för alla knopar de kan i denna tävling.
Knoptävling med godissnören

Gå igenom och repetera de knopar i olika svårighetsgrader beroende på åldersgrupp och vad de kan innan.

Tävling 1

Sedan får varje patrull sammanfoga ett visst antal godissnören, men får bara använda samma knop t ex två gånger. Den person/patrull som får den längsta skarvningen av godissnören vinner.

 

Tävling 2

Lägg ut de sammanfogade godissnörena bredvid varandra. Nu ska patrullen äta upp snöret utan att använda händerna. Varje person får max äta ett snöre var.

Godissnören ca 4 stycken per person (beroende på hur många knopar de kan)

Vanliga snören eller knoprep går bra om man inte vill göra tävlingen då man äter upp snörena, de måste dock vara exakt lika långa.

Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 pers
Tidsåtgång: 15-30 min
Målspår: Aktiv i gruppen
Typ: Lekar