Koldioxidkull

Leken kan på ett enkelt sätt fungera som en introduktion till att prata mer om klimatfrågor. Leken belyser hur fabriker och utsläpp påverkar vår närmiljö och utsläpp av koldioxid. I leken gestaltas hur naturen kan fungera som en självläkande faktor, träden omvandlar koldioxiden där fler träd ger en renare miljö.

Koldioxidkull

Gör såhär:

  1. Välj ut en scout som blir ”Fabrik” (kullare) – bestäm hur fabriken ska röra sig
  2. Välj ut en scout som blir ”Träd” – bestäm hur trädet rör sig
  3. ”Fabriken” ska kulla alla andra scouter som när de blir kullade förvandlas till ”Koldioxid” – bestäm innan hur en ”Koldioxid” ser ut.
  4. ”Trädets” uppgift är att fånga in och rädda koldioxiden genom att ta armkrok. Koldioxiden förvandlas då till träd och bildar en kedja med övriga träd. De fortsätter nu tillsammans att rädda fler ”Koldioxid”
  5. Leken är slut när all koldioxid är infångad och räddade av träden.

Vill ni utveckla leken:

Leken kan göras svårare genom att bygga flera fabriker (välj ut fler fabriker) och kan då hjälpa till att gestalta obalansen i samhället. Vad händer i miljön och leken om vi börjar med fler än en fabrik, eller fler än ett träd?