Kontakt mellan mötena - Stödstrumpan tema Ensamhet

En telefonlista kan kännas främmande för en grupp 2020-talsungdomar. Men det gör inte sociala medier. Ta reda på vilket socialt medium scouterna i gruppen använder och introducera en kontakt mellan mötena.  

Kontakt mellan mötena - Stödstrumpan tema Ensamhet

Denna aktivitet kan användas som en energihöjare i ett digitalt möte eller genomföras mellan mötena. Ledarna styr genom att ge små uppdrag att lösa, till exempel: 

  • Hur det ut utanför ditt fönster? 

  • Var tror ni att jag är just nu?(med bild som hintar om bekant plats i byn) 

  • Vad är det här? (inzoomad/konstig vinkel på ett föremål) 

  • Fota något som börjar på varje bokstav i ditt namn, till exempel Timo - tändsticka, ishockeypuck, morot, olja).  

  • Dagens SOL (S=succé, O=orosmoln, L=lärdom) 

  • Formulera en saga med en mening/ord var. (Mette skriver: Det var en gång en ensam hund. Carro fortsätter: Den visste inte vad den hette, för den hade ingen människa. Linus skriver vidare: Men hunden kunde ändå tänka sig hur det skulle vara...). Detta kan antingen vara skriftligt eller genom små korta ljudmeddelanden eller i bilder.  

När ni i kåren tar initiativ till aktiviteten är den en del av kårens verksamhet och ni som ledare behöver ta ansvar på samma sätt som i övrig verksamhet. Se till att minst två ledare finns med i gruppen och se till att ha scoutlagen och principerna för trygga möten i åtanke.  

Skapa en chatgrupp för scouterna. Med fördel kan ledaren vara med för att visa sin närvaro.  

Snapchat 

Instagram 

Messenger 

Whatsapp 

Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 pers
Tidsåtgång: Flera dagar
Målspår: Aktiv i gruppen
Typ: Distans