Kulturkrock

Välkomna till Brigg

Brigg är en värld nästan helt täckt av hav med bara några små öar här och där. I brigg är friheten viktig och alla lever efter sina egna önskemål och drömmar. Invånarna saknar mötesplatser och gemensamma förhållningssätt för att knyta ihop alla Briggantiner med varandra. Här har vi scouter en möjlighet att hjälpa till och visa vilka lärdomar vi har från kulturer och gemensamma mötesytor i vår egen värld.


I Brigg finns det bara tre regler och alla måste följa dem:
§1 Du får inte skada någon annan Briggantin.
§2 Du får inte stjäla.
§3 Alla tvister löses genom en duell. Parten som avkrävs gottgörelse väljer typ av duell. Duellen får inte genomföras på så sätt att den strider mot §1 eller §2.

Kulturkrock

1 Hitta till er ö

Som ledare kan ni förbereda olika platser där patrullerna kan sitta och prata ihop sig i patrullen.

Hitta en plats där ni är som ni kan kalla för er egen ö. Vill ni dela ö med en annan patrull så kan ni göra det.

 

2 Skapa er kultur

Ni börjar aktiviteten genom att tillsammans i er patrull skapa en kultur. Er kultur behöver följa Briggs tre grundläggande regler och Scouternas värderingar. De kulturella regler som ni skapar ska ni följa under hela aktiviteten, eller till dess att ni har bestämt nya. Detta kanske sker genom att ni får en bättre idé eller att ni träffar på en annan patrulls kultur som ni slår ihop er med.

 

3 Vad är en kultur?

I Brigg definieras en kultur utifrån nio olika regler. När ni skapar en kultur behöver ni hitta på er egen definition av varje regel. När ni har beslutat om reglerna gäller dem tills ni bestämt nya regler.

 • En typ av duellstil – I Brigg beslutas dispyter med hjälp av dueller, duellerna får inte innehålla någon risk för kroppslig skada. Detta kan vara att kasta tärning, hoppa högst, springa snabbast eller liknande.
 • Hälsningar – Något sätt att välkomna och säga farväl till de ni träffar. Detta kan vara olika ord som används, handskakningar eller liknande.
 • Ritualer/ceremonier – I många kulturer är ceremonier av olika slag väldigt viktigt. Kom på vad som symboliserar era ceremonier, har alla en rolig hatt på sig eller kanske har skor på fötterna?
 • Ett sätt att prata – Vilket språk används i er kultur, kanske är det ett språk som finns, ett som ni hittar på själva, eller är det helt baklänges?
 • En nationalsport - Vilken sport eller lek är viktigast för er kultur?
 • Kulturell sång/konstform - I många kulturer får en viss sång eller en dans en viktig roll, vilken är det för er?
 • Gångstil - Kom fram till hur ni går i er kultur, kanske på händer eller hoppandes jämfota?
 • Arbetsmoral – I en del kulturer så finns det tydliga normer för vad som gäller vid arbete, vad gäller när medlemmar i er kultur ska göra något, får de bara använda en hand eller jobba jämna minuter?
 • Symbol/staty/bygge – En kultur kan ofta samlas kring gemensamma symboler och statyer. Kom fram till vilken symbol som representerar er kultur och försök skapa den med det ni hittar runt omkring er.
   

4 Kulturkrock!

Hjälp patrullerna att hitta varandra när de är klara med sin kultur och hjälp dem samarbeta vidare så de landar i en gemensam kultur.

När ni är överens och nöjda med kulturen som ni har skapat är ert nästa steg att möta en annan patrulls kultur och försöka förstå varandra. Tänk här på att ni nu måste leva utifrån de kulturella regler som ni själva har beslutat. Om ni bestämt er för att prata baklänges behöver ni göra det även i ert möte med andra.
När ni har träffat en annan kultur och presenterat era kulturer för varandra ska era kulturer slås samman till en stor kultur och komma överens om de nio kultur-reglerna tillsammans. Om ni inte kommer överens om någon regel får ni ta ett beslut genom att duellera.

 

5 Presentera den sista kulturen

När aktiviteten är klar, antingen när tiden är slut eller alla kulturer i er närhet, eller kanske hela avdelningen, har blivit till en, får ni chansen att berätta för en närliggande patrull om hur er väg i världen sett ut.
Gruppera er med en annan patrull och berätta för dem om er första kultur och sedan lite kort om hur ni kom till er slutgiltiga kultur tillsammans med patrullerna som ni mötte.
Om ni har många kulturer kvar i er värld kan ni vid detta tillfälle också passa på att visa upp era slutgiltiga kulturer för varandra.

 

6 Vad har hänt idag?

Som avslutning på världen får ni två frågor att fundera på, en som ni svarar på ensamma och en ni svarar på tillsammans i patrullen. Om ni har med er ett anteckningsblock eller liknande kan ni också välja att rita eller skriva ner era svar på frågorna.

 • Personlig fråga: Känner du att du någon gång har fått anpassa dig för att komma överens med någon annan, åsikter eller kultur?
 • Gruppfråga: Kände ni en begränsning i er egen frihet kring er kultur när den slogs samman med andra kulturer?
   

I Brigg skapar sig scouterna tillsammans i sina patruller och tillsammans med andra patruller förståelse för sin omvärld. De får utforska vad kulturella möten kan innebära och tar rån aktiviteten med sig en större förståelse för hur de kan bemöta andra kulturer.  

Material till lekar t.ex.

 • Bollar
 • Snören
 • Hopprep