Land, skepp och hav

Lek för att låta scouterna få utlopp för sin energi.
Land, skepp och hav

Låt scouterna ställa upp sig på ena sidan av en hyfsad stor plan. Lägg ett långt rep/snöre i mitten av planen. Låt sedan en ledare vara ”berättare”. Sidan scouterna börjar att stå på kallas ”land” i mitten där repet/snöret ligger kallas ”skepp” och änden längst bort på planen kallas ”hav”. Sedan ska berättaren säga orden: Land, skepp eller hav och där efter ska scouterna springa dit beroende på vilket ord berättaren säger. T.ex säger berättaren: ”skepp” då ska alla springa till mitten där repet/snöret ligger. Den som kommer sist fram åker ut.

Att tänka på

Berättaren kan även baka in orden: land, skepp och hav i en liten på hittad berättelse. Te.x ”I ett land (paus för spring) långt borta fanns ett skepp (paus för spring) som skulle segla ut mot havet (paus för spring.”

Termerna kan också bytas ut mot tex barbord, styrbord, durk. Ett roligt inslag kan då även vara ”bommen kommer” då alla måste lägga sig ner på golvet/marken

Säkerhet

Tänk på att välja en plan med lite gropar, stennar och annat man kan snubbla på om ni är utomhus.


Gruppstorlek: 8-15 pers
Åldersgrupp: 8-10 år Spårarscout
Tidsåtgång: 15-30 min
Målspår: Fysiska utmaningar
Typ: Lekar, Utomhus