Leka med elden (en slags kull)

Leken symboliserar beståndsdelarna som behövs för att det ska brinna: något som kan brinna (bränsle), tillräcklig temperatur för att antända bränslet (värme) och syre.

Leka med elden (en slags kull)

Välj ut en avgränsad lekyta. Dela in alla scouter i tre grupper: syre, värme, bränsle. Använd någon slags markör för att skilja på de tre grupperna såsom färgade band eller varför inte använda scouthalsdukarna – en grupp bär den om halsen, en om handleden och den sista knyter den om huvudet.

Nominera en scout som är brandsläckare, resten är eldsflammor. Brandsläckaren försöker kulla eldsflammorna inom lekytan. När en flamma blir kullad slocknar den och scouten står stilla och räcker upp sina händer för att visa att hon har slocknat. För att tända flamman igen behöver två andra scouter som ingår i de grupper som den kullade scouten inte tillhör krama om den kullade scouten samtidigt. Exempelvis har en scout ur gruppen bränsle blivit kullad. Scouten står stilla och sträcker upp händerna. En kamrat från gruppen syre och en från gruppen värme kramar om den kullade scouten som är med i leken igen som flamma. En flamma som försöker tända en slocknad kamrat är fri från att bli kullad av brandsläckaren.

Fortsätt leken så länge ni orkar eller samtliga flammor har slocknat. Se till att byta ut brandsläckaren några gånger (innehållet i brandsläckaren tar ju slut någon gång!).

Färgade band eller annat för att se skilland på de olika rollerna. 

Gruppstorlek: 8-15 pers, 16 eller fler
Tidsåtgång: 5-15 min