Ljusspår

Att gå ett ljusspår kan ge oss tid att reflektera och känna efter vad scouting är och vad det innebär för oss själva.
Ljusspår

På ljusspåret förflyttar man sig längs en upplyst stig, en och en eller i en mindre grupp.

Ett ljusspår kan bestå av tre delar:

– Förflyttning (är förstås alltid med): Lys upp stigen väl så att man inte snubblar.

– Naturupplevelse (kan förstärkas på detta sätt): Lys upp olika naturföremål som finns längs spåret. Det ger fina upplevelser och häftiga perspektiv.

– Arrangerade kontroller (kan vara med): Sätt upp och belys olika föremål, t ex scoutlagens punkter brända i skinn eller föremål med anknytning till scoutings historia.

Tänk på att de som går spåret inte ska bli bländade – försök skärma av lyktor och ljus, t.ex. bakom träd och stenar. Använd fotogenlyktor, marschaller, värmeljus, gravljus etc.

Att tänka på

Ställ ljus i liggande plåtburkar så får ni fina ”strålkastare” utan att blända! Släck annan belysning som stör! Ta inte med ficklampor när ni går! En patrull kan göra ett kort ljusspår för de andra. Ledarna kan göra ett ljusspår som en överraskning. Ljusspår är en bra kvällsavslutning.

Säkerhet

Tänk på brandfaran när ni placerar ut ljus av olika slag! Det kan vara obehagligt att gå i en mörk skog om man inte är van. Tvinga ingen att gå ensam. Ljusspåret ska inte ge obehagliga minnen.

 

Ljus i slinga av lyktor, marshaller, facklor eller liknande.

Vatten – om det börjar brinna!

Olika texter att läsa på de olika kontrollerna.