Loggbok

Scouterna tränas i att formulera sig i ord, samt att Loggboksskrivandet kan vara ett sätt att öka demokratin på avdelningen eller i patrullen.
Loggbok

Scouterna tränas i att formulera sig i ord, samt att Loggboksskrivandet kan vara ett sätt att öka demokratin på avdelningen eller i patrullen. Det ger också deltagarna möjlighet till reflektion över vad de har gjort på mötet. Dessutom är det väldigt roligt att minnas tillbaka efter några år.

 

Loggen från förra mötet läses upp vid inledningsceremonin. Man kommer även där överens om vem som skriver för dagens möte. Skriva logg kan scouterna göra hemma. Om detta inte fungerar så använd en del av scoutmötet. Se till att alla har skrivit i loggboken under året.

Att tänka på

I loggboken skriver man inte bara vad man gjort utan också vad man tyckte om aktiviteterna. På detta sätt får ledarna en utvärdering som är till hjälp i planeringsarbetet.

En lite finare anteckningsbok.

Gruppstorlek: 1-8 pers
Tidsåtgång: Flera dagar
Målspår: Aktiv i gruppen
Typ: Planering