Må-bra-koll

Scouterna får fundera på vad som egentligen är viktigast, vad man ska prioritera och hur man ska leva på bästa sätt.
Må-bra-koll

Vad behöver vi människor för att må bra? Behöver vi massor med godis, en swimmingpool, en bil, en bostad eller mat för dagen?

 

Den amerikanska psykologen Abraham Maslow tog på 40-talet fram en modell över de saker människan behöver för att må bra. Modellen är i form av en pyramid, som helt enkelt kallas Maslows behovstrappa. Längst ner finns de fysiska behov som vi människor behöver för att må bra, som mat, sömn, vatten, etc. Innan man fått behoven uppfyllda i det lägsta steget är det svårt att sikta mot målen i de övre stegen (till exempel självförverkligande, kärlek och gemenskap, trygghet). Det gör till exempel att man har svårt att se till ”det stora hela” i livet och samhället, till exempel att förbättra världen och tänka på miljön, om man är hungrig eller inte har någonstans att bo.

 

Skriv ut en massa lappar med olika mänskliga behov på. Till exempel: att vara mätt, sömn, kärlek, meningsfull sysselsättning, rolig hobby. Utgå från Maslows behovstrappa (det går att söka på internet för mer information om modellen).
Låt sedan scouterna i patrullerna få rangordna lapparna utifrån vilka de anser är viktigast. Det som är viktigast för att de ska må bra.


Reflektera i patrullerna

Hur tänkte ni när ni ordnade behoven så här? Varför är det behovet viktigare än det behovet? Går det att tänka på något annat vis?
Visa Maslows behovstrappa och berätta för scouterna att vi måste bygga pyramiden underifrån för att må bra. Har vi ingen grund att stå på kan vi inte bygga pyramiden högre. Den kommer att falla samman.
Låt scouterna jämföra sin egen rangordning med Maslows. Har de resonerat på samma vis? Vad stämmer/vad stämmer inte?
Ska ni ha någon hajk snart så kanske ni kan diskutera vad ni behöver göra på hajken för att uppnå olika behov i Maslows trappa. Vad behöver ni göra på hajken för att må bra? Är det viktigt att äta på regelbundna tider? Att slå upp ett bra vindskydd? Sova? Att ha roliga aktiviteter tillsammans?


Diskutera

Vad händer om man inte har de nedersta behoven uppfyllda? Dra paralleller till barnadödligheten i världen. Berätta att bland annat fattigdom leder till att 20 000 barn dör varje dag i sjukdomar som är enkla att bota. Vad kan vi göra åt det?