Månen är rund

Scouterna lär sig vara uppmärksamma och se detaljer.
Månen är rund

Alla står eller sitter i en ring. Lekledaren tar en pinne/galge/penna eller liknande för att kunna rita en måne i luften.

Ta pinnen i VÄNSTER hand gör en cirkel i luften samtidigt som du säger ”Månen är rund”, dutta i luften för två ögon & en näsa samtidigt som du säger ”öga, öga, näsa”. Rita en glad mun i luften samtidigt som du säger ”mun”. Avsluta med en ny cirkel samtidigt som du säger ”Månen är rund”.
Sedan ger du pinnen vidare till nästa person som ska göra som samma sak som du just gjort.
Poängen med det hela är att göra det med vänster hand, många kommer göra det med höger hand och får då fel. Efter något varv (eller första om ni är många) så kan du göra allt extra tydligt. När ni bestämmer er för att leken är slut så kan du fråga de som gjorde rätt om de vet varför de gjorde rätt och sedan förklara leken för alla.

Hela ramsan är ”Månen är rund, öga, öga, näsa, mun, månen är rund.”