Mat- och Sovklockan

Denna aktivitet kan ni göra som en del i märket Kroppslig hälsa, och passar bäst att göra i patruller, eller uppdelat i mindre grupper.

Mat- och Sovklockan

Börja aktiviteten med att markera upp en stor cirkel på golvet eller marken. Markera ut cirkeln som en stor klocka. Placera ut två långa pinnar som visare på klockan.

Be sedan scouterna ställa sig på den plats på klockan som passar bäst med påståendet eller frågan som du ställer, här är några förslag:

  • Jag brukar vakna klockan…
  • Jag vill gå och lägga mig tidigast klockan…
  • Jag brukar vara mest fysiskt aktiv klockan…
  • Jag vill äta dagens sista måltid senast klockan….
  • Jag vill absolut inte äta mat innan klockan…

Flytta efter varje påstående runt visarna utifrån var gruppens genomsnitt verkar vara under dagen.

Nu har scouterna fått börja tänka på hur deras dagar ser ut och hur de skulle vilja att de ser ut.

Efter detta ska de nu få chansen att tillsammans i sin patrull bestämma en mat-och sovklocka som de sedan alla ska följa under en vecka.

Dela ut ett papper med klockmallen till varje scout och låt dem placera ut de olika händelserna sömn, mat och aktivitet där de själva skulle placera dem under dagen. Det kan vara bra att påminna att vissa saker som att gå i skolan behöver hinnas med även om scouten vill sova länge.

När scouterna fyllt i sin egen Mat-och sovklocka ska patrullen komma överens om en gemensam version genom att visa sina personliga Mat-och sovklockor för varandra.

Patrullen är klar när de har bestämt sig för en gemensam Mat-och sovklocka. Den mat- och sovklockan ska de nu följa fram till nästa möte (eller minst en vecka).

Följ upp aktiviteten på nästa möte och be scouterna berätta i sina patruller hur veckan har fungerat, eller inte fungerat för dem.

Denna aktivitet låter Scouterna fundera över sina dagliga vanor och hur de kan agera för att må bättre i sin vardag.

  • Utskrivna Klock-mallar
  • Saxar
  • Pennor
  • Något att markera på golv och mark med
  • Två pinnar