Naturruta

Scouterna får en känsla för naturen och vad som händer i naturen.
Naturruta

Låt varje patrull ha sin egen naturruta och göra anteckningar om vad som händer i en naturbok. Lägg 5-15 minuter i slutet på varje möte. Det kan vara under en kort period (förslagsvis vår när det händer många saker i naturen) eller under termin eller helt år.

Naturrutan kan vara 1×1 meter till 10×10 meter. Låt scouterna själva märka upp den med pinnar och snöre.

Notera i boken:

– Hur ser det ut i naturrutan denna gång? Vad finns? Stort som smått. Träd, mossa, larver eller andra djur?

– skiftningar under året

– vad händer under snön

– första vårtecknen

– småkryp/fåglar

– näringsväv (vem äter vem?)

4 pinnar att slå ner i marken för att markera rutan.
    Snöre att märka ut rutan om det behövs.
    Naturbok till varje patrull.

Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 pers
Tidsåtgång: Flera dagar
Typ: Utomhus