Ny Scoutlag

Ger möjlighet att reflektera över vad det ligger i betydelsen att vara en bra scout och för att ta reda på vilka värderingar som är viktiga för scouter idag.
Ny Scoutlag

Övningen ger scouterna möjlighet att reflektera över vad det ligger i betydelsen att vara en bra scout och för att ta reda på vilka värderingar, egenskaper och tankar som är viktiga för scouter i dag. Övningen ger också möjlighet att fundera över scoutkultur och scoutlagen relevans idag. Behöver scoutlagen göras om? I så fall helt och hållet eller bara formuleras om?

Såhär gör du:

1. Börja med att diskutera en ”antiscoutlag” som är tvärt emot hur en riktig scoutlag bör vara. Vad är inte scoutigt? Hur får en scout inte bete sig?

2. Vänd sedan på ”anti-scoutlagen” och formulera en ny scoutlag. Blev den bra?

Om underlaget till er nya scoutlagen kommer från ”anti-scoutlagen” kommer den troligen mest bestå av regler av saker som inte är tillåtna. Fundera då över ifall den nya scoutlagen saknar något. Räcker det med att bara rada upp saker som inte är tillåtet eller måste lagen kompletteras med andra punkter för att bli komplett? Tar den upp hur man är en bra scout och vad som är scoutigt? Behöver ni lägga till något för att lagen ska hjälpa er att leva som bra scouter?

När er scoutlag är färdig får ni skriva rent den på ett nytt papper.

Jämför gärna med den scoutlag som finns i dag:

Scoutlagen:

1. En scout söker sin tro och respekterar andras

2. En scout är ärlig och pålitlig

3. En scout är vänlig och hjälpsam

4. En scout visar hänsyn och är en god kamrat

5. En scout möter svårigheter med gott humör

6. En scout lär känna och vårdar naturen

7. En scout känner ansvar för sig själv och andra

pennor och papper