Nybyggare för fred (mellan och äldre åldersgrupper)

Den 22 februari firas World Thinking Day av scouter världen över som en scoutdag. World Thinking Day är ett tillfälle för oss alla att fira vår internationella rörelse tillsammans, lära oss om och agera i globala frågor som påverkar oss i våra lokala samhällen.

Till World Thinking Day 2023 har WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) tagit fram ett aktivitetspaket. Temat för året är Our world, our peaceful future. Det här är en av aktiviteterna från aktivitetspaketet. Vill du se materialet i sin helhet hittar du materialet på engelska under dokument.

Nybyggare för fred (mellan och äldre åldersgrupper)

Förberedelser:

Du måste samla tre olika typer av naturmaterial (stenar, pinnar och löv), åtta av varje typ för att få sammanlagt 24 föremål. Föremålen kan samlas av gruppen i början av spelet eller förberedas tidigare. Om det inte finns några naturmaterial, kan du använda alternativa saker som du har tillgång till.

Instruktioner:

Skogen har försvunnit, men det behövs fortfarande resurser för livet i vår värld – för hus, livsmiljöer för djur och växter och många andra saker.

Spelet går ut på att samla tillräckligt med resurser för att kunna bygga ett samhälle som består av bostäder för människor (representeras av stenar), livsmiljöer för djur och växter (representeras av löv) samt teknik för att hålla människor och vilda djur och växter nöjda (representeras av pinnar).

Det här spelet ska spelas med fyra grupper som består av en till fyra personer. Beroende på din grupps storlek blir det alltså sammanlagt fyra till sexton personer. Om du har fler än sexton, rekommenderar vi att spela i två lag.

Sätt upp spelet

 1. Placera uppsättningen av resurser i mitten av mötesutrymmet, och bilda fyra grupper bestående av en till fyra personer som ska sitta runt resurshögen. 
 2. Spelet har som mål att varje grupp ska samla tillräckligt med resurser för att deras samhälle ska växa och frodas. Ett samhälle som frodas måste samla två stenar för att bygga bostäder för människor, två löv för att skapa en livsmiljö för djur och växter och två pinnar för teknik som ska se till att människor och vilda djur och växter är nöjda.
 3. Innan ni börjar ska ni diskutera vad ni vill använda er teknik till och varför. Ni kan till exempel producera livsmedel, bygga en park, skapa musik eller bygga en skola. Turas om med att tala om för gruppen vilken teknik ni har valt och varför.
 4. Ni kommer att råka ut för jordbävningar i spelet och måste skapa en handling som ska utföras med kroppen när en jordbävning inträffar – till exempel vicka med kroppen eller göra ett mullrande ljud.
 5. Om du vill öka farten i spelet, kan du efter några omgångar i spelet öka antalet resurser som ska samlas i varje omgång till två.

Spelets regler

 • Om det andra laget går med på det, kan du också byta eller ge dem resurser när det är din tur.
 • Om du slår en fyra och du och en annan grupp har minst en resurs, och dessa resurser är olika, måste du byta. Om det inte finns tillräckligt med resurser i spelet, eller om det bara finns två av samma resurs, står gruppen över en omgång.
 • Om en spelare förlorar en resurs, läggs den tillbaka på högen i mitten.
 • Resurserna måste vara synliga för alla grupper. 

När det är din tur

Varje lag ska, när det är dess tur, dra en slumpmässig siffra mellan ett och sex och utföra motsvarande handling:

 1. Plocka upp en sten.
 2. Plocka upp ett löv.
 3. Plocka upp en pinne.
 4. Byta en resurs med an annan grupp.
 5. Liten jordbävning: Plocka inte upp någonting. Din grupp utför handlingen för jordbävningen.
 6. Stor jordbävning: Förlora en valfri resurs. Alla grupper utför handlingen för jordbävningen tillsammans.

Så här avslutas spelet

Spela spelet tills en grupp har samlat tillräckligt med resurser för att bygga sitt samhälle. Den vinnande gruppen kan sedan ändra en regel eller införa en ny regel för att hjälpa de andra lagen att uppnå sina mål. Den kan till exempel ändra handlingen för nummer 6, så att resursen ges till ett annat lag istället för att gå förlorad på högen. Nästa vinnande grupper kan också ändra eller lägga till en regel.

Avsluta spelet med en diskussion om vad vi kan lära oss av spelet när det gäller fred och samhällsbyggande. Välj två eller tre frågor ur listan nedan för att diskutera.

 • Hur bra samarbetade vi som grupp?
 • Hur kändes det att förlora resurser till följd av jordbävningar eller att byta resurser?
 • Hur kan samhällen med olika behov leva fredligt i en värld där resurserna är begränsade?
 • Vad kan vi lära oss av den naturliga världen när det gäller fred och samhällsbyggande?
 • Varför var det viktigt att ha teknik och vilken typ av teknik behöver vi för en fredlig planet?

Notera: Olika grupper kanske tycker att deras tolkning av reglerna avviker något från andra spelande gruppers tolkning. Ta med det i dina diskussioner och fråga hur din tolkning av reglerna kan ha påverkat spelet och på vilket sätt resultatet kunde ha blivit annorlunda om du hade spelat med andra regler i tankarna.

För äldre Äventyrare och Utmanare kan du lägga till olika mål för varje grupp

Följ samma instruktioner och regler som ovan, men inför olika mål för varje grupp:

Grupp 1: Bygg en lantlig by med en stor livsmiljö för vilda djur och växter, någon teknik och en liten befolkning.     

 • 3 löv
 • 2 pinnar
 • 1 sten

Grupp 2: Bygg en stad med fler bostäder för människor, en stor livsmiljö för vilda djur och växter samt någon teknik.

 • 3 löv
 • 2 stenar
 • 1 pinne

Grupp 3: Bygg en stor industristad med massor av teknik, några bostäder för människor och en liten livsmiljö för vilda djur och växter.

 • 3 pinnar
 • 2 stenar
 • 1 löv

Grupp 4: Bygg en stor affärsstad med massor av bostäder för människor, någon teknik och en liten livsmiljö för vilda djur och växter.

 • 3 stenar
 • 2 pinnar
 • 1 löv

I den här aktiviteten får du lära dig att hantera resurserna i din värld och utforska hur man kan bygga samhällen i mångfald men med begränsade resurser.  Men var försiktig, jordbävningarna kan förstöra de resurser som du redan har samlat. Om ni samarbetar och byter resurser, kommer ni att nå era mål snabbare.

Löv, pinnar och stenar eller alternativa saker som ska tjäna som resurser som samlas. Tärningar eller en alternativ metod för att slumpmässigt dra en siffra mellan ett och sex.