Nybyggare för fred (yngre åldersgrupper)

Den 22 februari firas World Thinking Day av scouter världen över som en scoutdag. World Thinking Day är ett tillfälle för oss alla att fira vår internationella rörelse tillsammans, lära oss om och agera i globala frågor som påverkar oss i våra lokala samhällen.

Till World Thinking Day 2023 har WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) tagit fram ett aktivitetspaket. Temat för året är Our world, our peaceful future. Det här är en av aktiviteterna från aktivitetspaketet. Vill du se materialet i sin helhet hittar du materialet på engelska under dokument.

Nybyggare för fred (yngre åldersgrupper)

Förberedelser: Samla tre olika typer av naturmaterial. Du behöver samla så mycket att det räcker till två saker per person. Det kan vara pinnar, stenar, löv eller andra saker som du kan hitta. Antingen låter du scouterna samla in materialet i början av spelet eller så kan detta förberedas innan. Om det inte finns några naturmaterial, kan du använda tre andra typer av material som du har tillgång till (till exempel pappersbitar, pennor och gem)

Sätt upp spelet

 1. Var och en i gruppen väljer en sak, antingen en pinne, en sten eller ett löv (eller ett alternativt föremål som hittats).
 2. Som grupp representerar ni nu olika delar av ett samhälle. Alla med en sten är en bostad för människor. Alla med ett löv är en livsmiljö där djur kan växa upp. Och alla med en pinne är ett verktyg som används för att skapa något särskilt för deras samhälle.

Skapa händelser

I det här spelet ska du utföra olika rörelser för varje föremål och för en stor och en liten jordbävning.

 1. Skapa och öva en rörelse för stenarna, pinnarna och löven. Stenarna kan till exempel rulla ihop sig till en boll, löven kan svaja i vinden och pinnarna kan sträcka upp sina armar över huvudet.
 2. Skapa sedan en rörelse för en liten jordbävning, som till exempel att vicka med kroppen, och en stor rörelse, som till exempel att springa till en säker del av rummet.

Spelets regler

 • Vid en liten jordbävning måste alla utföra sin handling så fort de kan.
 • Vid en stor jordbävning måste alla lägga tillbaka sina resurser på en hög i mitten och välja på nytt.

Spela spelet 

Spelet går ut på att ni ska springa omkring och organisera er i olika grupper så fort ni kan. När ni blir tillsagda att skapa ett samhälle, måste det bildas av minst en pinne, en sten och ett löv. En person ska ropa ut instruktioner för resten av gruppen.

3. Spring omkring tills någon ropar ”stopp”.

4. Utför handlingen för ditt föremål, och titta runt för att se vad alla de andra är. 

5. Fortsätt sedan att springa omkring tills du hör instruktioner som till exempel: ”Hitta ett matchande par!”, ”Hitta någon som är olik!” eller ”Liten jordbävning!”

6. Någon ropar ut en rad olika kombinationer beroende på gruppens storlek och antalet resurser. Till exempel följande:

 • Skapa ett samhälle (det måste bestå av minst en pinne, en sten och ett löv).
 • Skapa ett samhälle med en stor livsmiljö för djur och växter (flera löv).
 • Skapa ett samhälle med massor av hus (flera stenar).
 • Skapa en stor livsmiljö för djur och växter (med massor av löv).
 • Skapa en stor stad (med massor av stenar).

Avsluta spelet med en diskussion om några öppna frågor om hur man bygger och upprätthåller ett bra samhälle.

 • Finns det andra saker vi kan bygga med stenar i stället för bostäder?
 • Hur kan vi använda teknik för att hjälpa vårt folk och våra vilda djur och växter?
 • Vad kan naturen ge till människor och vilda djur och växter?
 • Vad skulle du vilja ha mer i ditt samhälle för att alla ska kunna leva fredligt?

I den här aktiviteten kommer du att lära dig om beståndsdelarna i ett fredligt samhälle där det finns bostäder för människor, livsmiljöer för vilda djur och växter samt teknik för att göra saker som världen behöver för att alla ska må bra.

Det är ett aktivt spel där ni springer omkring och organiserar er i små grupper som representerar olika typer av samhällen. Det här spelet ska helst spelas i stora grupper och med minst sex deltagare. 

Löv, pinnar och stenar