Ölandsbingo med Briggantinerna

Detta är en aktivtet från Jamboree22. 

Briggantinerna är inte bra på att samarbeta, eftersom deras värld är uppbyggd på individuell frihet och att alla ska få göra saker på sitt eget sätt. Med detta levnadssätt kan det lätt bli konflikter. Trots det är briggantinerna fredliga och vill inget hellre än att leva i en värld med både fred och frihet. Många av uppgifterna på bingobrickan har därför temat samarbete så att briggantinerna kan lära sig något av er.  

 

 

Ölandsbingo med Briggantinerna

 

Övergripande om aktiviteten

Ni kommer att få en bingobricka med olika uppgifter på. Det kommer finnas fyra större uppgifter som alla ska göra. Ni kommer få prova byteshandel som är briggantinernas handelssätt, att bygga prototyper av briggantinbarnens drömbåtar samt att förflytta er med hjälp av flottar mellan olika öar. Utöver de rutorna finns det även mindre uppgifter som man behöver göra flera av innan man får bingo. Det är inte någon tävling om vem som får bingo först, utan ni ska få bingo för att slutföra aktiviteten. 

De tre fasta stationerna 

 

Byta ö 

Ni i patrullen ska tillsammans, med hjälp av “flottar” (sittunderlag), ta er från “ön” ni befinner er på till “ön” på motsatt sida ringen med samma färgmarkering. De enda reglerna är att inte nudda marken och att ha med er lika många flottar till nya ön som ni hade från början. 

 

Byteshandel 

Här i Brigg finns inga pengar, utan man förhandlar och byter saker med varandra. På det sättet ska patrullen nu försöka byta till er och samla bitar till att lägga ett komplett pussel.  

 

Drömbåten 

Patrullen drar 3 lappar, som är önskningar om hur ett briggantinbarns drömbåt ska vara. Patrullen ska sedan bygga en prototyp av hur en båt som uppfyller de önskningarna kan se ut, med hjälp av olika material som erbjuds. 

Övriga instruktioner 

Övriga instruktioner finns i word-filen bifogad nedan.