Orangino

För att scouten ska få en inblick i vem den är och hur den upplevs av andra. Man rannsakar sällan sig själv utan bedömer bara andra.
Orangino

Ni måste först skaffa ett Oranginospel.Vi spelar enligt ”teambulding” (se detta i instruktionen till spelet) då vi vill utveckla hela patrullen. Ni skall även diskutera alla frågor oavsett om gruppen är överens om en egenskap passar in på ”person A” eller ej. (Enligt originalreglerna diskuterar man alla egenskaper.)

Vi har valt att ta bort de gröna spelkorten, eftersom det endast rekommenderas att man skall använda dessa med sin familj eller partner. Ignorera hänvisningarna till dessa i originalreglerna. Vidare kan alltid spelare A välja att ej ”spela” en egenskap genom att ”passa” och dra ett nytt kort.

Vi rekomenderar att man spelar utan poäng då dessa kan tendera till att svara det man tror ”spelare A” anser om sig själv snarare än vad grupen anser om denne.

Våra spelregler:

1. Lägg alla spelkort i mitten så att alla når dem.

2. Dela ut värderingskort, 4 kort till varje person, 1-4.

3. Spelare A lyfter översta kortet och läser tyst för sig själv. Vill han/hon inte läsa detta högt säger han/hon ”pass”, lägger tillbaka det i högen och tar ett nytt.

4. A läser det översta kortet högt, Ex. Energisk, Alla inklusive A, funderar för sig själva hur A är, vad gäller ”energisk” med föreslagen ordbetydelse. Var och en väljer ett av fyra omdömen och lägger ned skylten utan att visa siffran!

Alla visar sedan siffran samtidigt!

5. Person A kommenterar hur han/hon tänkt.

6. Sedan kommenterar den som vill varvet runt.

7. A får avsluta med att bemöta kommentarerna om han/hon vill.

8. Gå vidare till nästa spelare.

 

Se till att patrullen diskuterar alla frågor och att de inte diskuterar för kort. Alla måste komma till tals på varje påstående!

Det går att göra extra värderingskort om man ex vill vara en grupp på 7 eller 8 personer.

Säkerhet

Ledaren måste kunna lyssna på diskussionen och kunna styra den så att den inte går ”åt fel håll/överstyr”. Det är känsliga ämnen vi kan komma att beröra, ledaren måste kunna hantera detta.

Vi rekommenderar att ni inte spelar med de gröna korten, detta då dessa inte rekomenderas till en dylik grupp och är mycket kraftfulla.

Detta är en övning då man får reda på hur de andra i gruppen uppfattar en. Deltagarna kommer att få både possitiv och negativ feedback. Var medveten om att alla hanterar feedback olika.

Oranginospel, se www.orangino.com för försäljningsställen