Organisationstävling - från Upptäckare Terminsprogram Amahoro Amani och Tintin

Aktiviteten går ut på att patrullen ska öva på att jobba tillsammans under press.

Organisationstävling - från Upptäckare Terminsprogram Amahoro Amani och Tintin

Patrullerna ska få jobba tillsammans samtidigt som de ska lösa problem. En organisationstävling går ut på att patrullerna får ett papper med frågor och uppdrag. Svårigheten skall variera och rymma olika målspår. En anknytning till Tintin bör finnas men är inte ett krav på alla uppgifter. Man kan bland annat ha rena scoutfrågor. Uppdrag och frågor ska redovisas hos ledarna. Dessa räknar även hur många uppdrag och frågor som varje patrull klarat av. Den patrull som klarar mest vinner.

Ett förslag på organisationstävling finns bifogat. Om ni vill kan ni lägga till mer frågor eller göra en helt egen tävling. Men tänk på att använda er av de symboliska ramverken som är återkommande under terminen. Alltså Tintin, Amahoro Amani och Millenniemålen.

Aktiviteten  går ut på att patrullen ska öva på att jobba tillsammans under press.

  • Pennor till patrullerna
  • Papper med frågor och uppgifter till organisationstävlingen (förslag finns bifogat).