Orientering med mobil – Turf - enkel version

Orientering kombinerat med mobilspel! Du som ledare väljer om det skall var tävling eller bara en aktivitet. Kan också göras som skattjakt. Första gången bör det vara bara en aktivitet. Scouterna lär sig hitta på google maps med hjälp av mobiltelefon. Turf finns allmänt tillgängligt som en app och är gratis att använda. De scouter som blir intresserade kan turfa när de vill och hur mycket eller lite de vill.

Orientering med mobil – Turf - enkel version

Turf går ut på att samla poäng och om man vill tävla med andra. Man får poäng när man besöker en zon (kontroll) och poäng hela tiden man har zonen innan någon annan tar den. Det finns ett seriesystem där man hamnar beroende på resultat. Vinner man en grupp går man upp en nivå blir man sist åker man ner en grupp.

Förberedelser för ledaren:

Ladda ner appen Turf på din mobil, den finns gratis där appar finns. Bekanta dig med hur Turf fungerar och vilka fasta kontroller som finns i din närhet. På  https://wiki.turfgame.com/en/wiki/Main_Page finns instruktioner på engelska. I stycket svensk beskrivning finns en kortare beskrivning på svenska.

Över hela Sverige och världen ligger Turf zoner utlagda på kartan i appen som röda eller gula markeringar.

För att ta en zon måste du gå och ställa dig i zonen med appen påslagen. När du är i zonen kommer "taking zon" upp på skärmen. Stå kvar tills det står Zon taken. Du har nu tagit din första zon. Jämför med vanlig orientering där du med hjälp av karta och kompass letar upp orienteringskontroller och stämplar på ett kort för att visa att du varit på platsen.

Bestäm vilka zoner scouterna skall besöka och formulera frågor som skall besvaras av dem. T ex; Vilken färg har huset söder om zonen? Vad står det på transformatorstationen i zonen? Hur många trappsteg är det i trappan i zonen?

Turf är inte särskilt svårt i grunden. Skall man lära sig alla finesser tar det lite tid och intresse, men Turf är en bra learning by doing app. 

Enkel version

På ett avdelningsmöte laddar scouterna ner appen och lär sig hur Turf fungerar. Välj nickname (inte scoutens riktiga namn) och följ de korta instruktionerna som kommer upp i telefonen. Kolla att scouterna väljer ett bra nickname. Uppmana scouterna att pröva på att ta några zoner innan nästa scoutmöte när de ändå är ute. Då lär de sig Turf.

Det bästa för nybörjare är att göra aktiviteten i par. Ensam kan bli för svårt och i större grupp finns risken att en i gruppen gör all orientering.

Paren söker upp ett antal befintliga kontroller (zoner) och besvarar frågorna de fått. I originalversionen av Turf får man poäng när man besöker zonen och andra kan inte ta zonen innan en blockeringstid går ut. Man får poäng hela tiden man får behålla zonen. I lätta scoutanpassade Turf är det att scouterna hittar zonen och hur de svarar på frågorna i zonen som avgör om de lyckas eller inte. Det gäller först att hitta till zonen sedan att svara på frågorna och genom att bland annat hålla koll på väderstreck. Vill du göra det som skattjakt måste du lägga ut skatter i förväg.

Beroende på hur många kontroller som finns i närheten kan en timme vara lagom. Scouterna går eller cyklar (Observera att alla eller ingen bör cykla). 

I tätorter finns oftast tillräckligt med kontroller, men sällan på landsbygden. För unga deltagare kan det vara för långt mellan de ordinarie zonerna. Är det få zoner runt ert övningsområde kan ni skapa egna zoner för ett aktivitetspass. Mer om det finns i den kommande aktiviteten Turf med egna zonerVill du veta mer om den aktiviteten redan nu så mejla till scoutevent@turfgame.com så får du en instruktion.

  Scouterna har kul och tränar orientering, samarbete och problemlösning.

  Minst en moblitelefon med nedladdad app per scout eller grupp

  Ett papper med namn på zonerna som skall besökas och frågor som skall besvaras

  Papper och penna för att skriva ner svar på frågorna

  Ev. cykel och hjälm

  Vill du ha mer information eller svar på frågor mejla scoutevent@turfgame.com Om du lämnar telefonnummer kan du bli uppringd.