Patrullen Swampen: Andakt om bön

Att skapa förståelse för vad bön kan vara.
Patrullen Swampen: Andakt om bön

Denna aktivitet innehåller ett kristet budskap och att du som är ledare själv behöver reflektera kring andaktens budskap innan den hålls för scouterna – eller vid behov göra om den så att den passar din kårs scouter.

Samla patrullen och läs berättelsen. Fråga sedan scouterna en och en vad de tänkte på när du läste berättelsen. Avsluta gärna med att be en bön.

Ett tänt ljus eller lykta för att skapa stämning och inge lugn.

Se berättelsen som en grund att utgå ifrån. Gör berättelsen till din innan du berättar för scouterna. Använd egna ord och formuleringar där textens känns onaturliga för dig.