Personliga mått

För att scouterna ska få kunskap om hur de lätt kan mäta olika föremåls längd utan linjal eller måttband.
Personliga mått

Berätta om varför det är bra att kunna sina personliga mått. Du har säkert några tillfällen att berätta om då du har haft användning för dina.

• Mät upp måtten

Diskutera vilka mått som kan vara viktigast att kunna. Se till att alla har förstått hur de skall mäta och avläsa.

Arbeta patrullvis så att scouterna kan mäta på varandra.

Mätt som är bra att kunna:

– personlig längd

– avstånd mellan utsträckta händer

(Roligt att veta är att den personliga längden och de utsträckta händerna är i stort sett lika)

– fot utan sko

– avstånd mellan tumme och pekfinger

– avstånd mellan armbåge och långfingrets spets

– pekfingerlängd

– tummens bredd

– ett steg

– hur många steg man har på 100 m

Se till att använda de personliga måtten på samma möte.

• Avståndsbedömning

Låt varje patrull bedöma några avstånd utan att använda några personliga mått t ex:

– bredden på en stig/väg

– höjden till taket

– avståndet från träd till träd

– omkretsen på en sten

Mät sedan med de personliga måtten. Använd därefter en tumstock eller måttband för att få det exakta måttet. Se om det blev någon skillnad.

• ”Identitetskort”

Gör ett personligt måttkort att ha i fickan tills scouterna lärt sig sina personliga mått.

måttband, tumstockar mm. Papper att skriva på