Petflasksrally

Den här leken heter Petflaskrally och övar scouterna i motorik och vänta på sin tur. Den är också mycket rolig.

Petflasksrally

Till leken behöver varje patrull en 1,5 liters petflaska med några deciliter vatten i samt en lång blomsterpinne eller liknande. Varje patrull behöver även en kon eller hink att starta vid och en att runda. Leken är en stafett där scouterna ska rulla petflaskan med pinnen runt konen och tillbaka till patrullen och så är det nästas tur. Placera banorna ganska brett isär då det är svårare att hålla jämn kurs än man tror.

Scouterna övar motorik och att vänta på sin tur. Den är också mycket rolig.

En 1,5 liters petflaska/patrull

En lång blomsterpinne/patrull

Koner eller liknande

Gruppstorlek: 1-8 pers, 8-15 pers, 16 eller fler
Åldersgrupp: 8-10 år Spårarscout
Tidsåtgång: 5-15 min, 15-30 min
Målspår: Fysiska utmaningar
Typ: Lekar