Piratkull

För att scouterna ska få utlopp för sin energi och samarbeta.
Piratkull

Dela upp gruppen på två lag. Alla deltagare ska ha en hand med pekfingret ute framför sig och en hand bakom ryggen.

Lag vänster har vänster hand fram och lag höger har höger hand fram.

Leken går ut på att försöka få över motståndarna till sitt lag genom att peta dom i magen med pekfingret. Om man blir petad i magen ska man byta lag och därmed byta stridshand. När alla deltagare tillhör det ena laget är leken slut.

OBS, Det är viktigt att man inte slår någon i magen. Det går ut på att markera, inte skada. Förtydliga detta för scouterna och tveka inte att avbryta leken om den spårar.