Plasten i vardagen

Plasten i vardagen
  1. Titta på den samlade plasten som scouterna skulle ha slängt i veckan. Hur mycket plast är det? Är ni överraskade över mängden? Vad är det för typ av saker som har slängts? Vad lägger ni märke till? Vet ni om hur engångsartiklar i plast skadar miljön?
  2. Gör ett quiz/spel för att lära er mer!
  • För yngre åldrar

Ledaren läser några påståenden från quizet som skrivits ut. Om scouten tror att påståendet är sant ska hen ställa dig till höger. Om hen tror att påståendet är falskt, gå till vänster.

  • För mellan och äldre åldrar

Scouterna ska fylla i luckorna i påståendena genom att använda sig av korten du hittar i bilagan Matchande kortspel

  1. Diskussion:

Var det något påstående/svar som överraskade er? Finns det någonting du kan göra

för att inte använda så mycket plast(t.ex. ta med egen påse till affären, använda en återanvändbar mugg, köpa produkter som inte är paketerade etc.)? Ta reda på er närmaste

återvinningsstation för att återvinna plasten som tagits med till scoutmötet.

Märke

Efter genomförd aktivitet kan scouterna få märket Sortera och återvinn

Tips

Ledare kan samla in plast som de skulle slängt under veckan och ge det till scouterna på mötet om scouterna inte haft möjlighet att ta med sitt eget skräp.

Aktiviteten är hämtad från materialet Vår värld vår gemensamma framtid – Klimat och jämställdhet framtaget av World association of guides and girl scouts. Hela materialet hittar du här

Varför

I den här aktiviteten kommer scouterna lära sig om engångsartiklar och upptäcka vilken roll de har i våra vardagliga liv.

  • Scouterna ska ha sparat en plast som de skulle kastat under en vecka. Påminn scouterna om att samla in plasten veckan innan denna aktivitet ska genomföras.
  • Skriv ut Quiz alt. Matchande kortspel som finns bifogat. Välj det som passar din åldersgrupp