Räkna med namn - Stödstrumpan tema Ensamhet

Ett sätt att uppmärksamma alla i gruppen är att använda namnen i en klurig räkneaktivitet.

Räkna med namn - Stödstrumpan tema Ensamhet

Denna aktivitet kan med fördel vara en del i en annan aktivitet, till exempel organisationstävling. Låt till exempel scouterna använda summan de räknar fram, som en del i till koden till ett kodlås.  

I den här aktiviteten ska scouterna räkna ut: 

- summan av antalet bokstäver i patrullen/avdelningens medlemmar.

Alla medlemmar i den valda gruppens namn behöver komma fram. Scouterna behöver även fundera på stavningar (till exempel Sara eller Sarah, Mohamad, Mohammed, Emily, Emelie, Teo, Theo). 

Stegring: 

För att öka klurigheten kan till exempel alla bokstaven a räknas dubbelt.  

För att bekräfta att alla är viktiga i gruppen. 

Antingen papper, penna, miniräknare eller andra hjälpmedel, eller inga hjälpmedel alls (beroende på antal deltagare och åldersgrupp)