Reflektion/Andakt om skuld

Fortsätta diskussionen om syskonskap.
Reflektion/Andakt om skuld

Denna aktivitet innehåller ett kristet budskap och att du som är ledare själv behöver reflektera kring andaktens budskap innan den hålls för scouterna – eller vid behov göra om den så att den passar din kårs scouter.

 

Esau och Jakob II

Läs 1 Mos 27:1-45

Spontandrama:

Roller: Isak, Rebecka, Esau, Jakob

Läs eller återberättar bibeltexten medan skådespelarna agerar. Om inga scouter vill eller vågar ta då ledarna till hjälp. Därefter berätta du din korta betraktelse. Detta är ett sätt att förmedla hur du upplever texten. Dela upp er i patrullerna och varje patrulledare samtalar och gör övningarna för sig i sin patrull. Avslutar med att be scoutbönen.

 

Marias tolkning av texten: Rebecka hade ju hört Gud säga att Jakob den yngre skulle bestämma över den äldre brodern. När nu Isak ville ge välsignelsen till Esau så såg hon till att Jakob fick den istället. Vem har egentligen gjort fel? Kan man ljuga för att göra det man tror är rätt? Är det ok?

 

Övning i patrullen:

Heta stolen

Gruppen sitter på stolar i en ring. Ledaren läser upp ett påstående kring temat. Deltagarna ska nu ta ställning till påståendet genom att antingen ställa sig upp eller sitta kvar. Den som instämmer i påståendet sitter bekvämt kvar på sin stol. För den som inte håller med blir stolen så ”het” att de måste byta plats med en annan deltagare. Se till att det finns en tom stol i ringen, ifall det endast är en person som inte håller med påståendet.

När alla har tagit ställning kan du som ledare be några av deltagarna att utveckla sitt ställningstagande. Se gärna till att både någon som tagit ställning mot och någon som tagit ställning för får komma till tals i samtalet. Gå sedan vidare med nästa påstående.

• Jag har aldrig ljugit

• Jag har inte ljugit men lurats lite på skoj ibland

• Jag har ljugit för att hjälpa någon annan

• Jag har ljugit för att hjälpa mig själv

Fyra hörn

Ledaren ger ett påstående, deltagarna får välja på att ställa sig i ett hörn, tre hörn har givna val och ett är öppet. Forma smågrupper utifrån hörnen och låt deltagarna diskutera varför de valt just det hörnet. Blir någon ensam i ett hörn diskutera du som ledare med den eller parar ihop den med ett annat hörn. Smågrupperna berättar sedan för hela gruppen hur de resonerat.

 

Du är ensam hemma med ett småsyskon. Lillebror alt lillasyster råkar när ni leker förstöra familjens cd-spelare. Vad gör du när föräldrarna kommer hem?

1. Säger som det är. Det var ju inte du som gjorde det.

2. Säger att det hände under leken så du har delvis ansvar också.

3. Säger att du förstörde den.

4. Eget förslag

 

Ni har matteprov i skolan. En kompis till dig har jobbigt med matten. Hon sitter bredvid dig på provet. Vad gör du?

1. Gör ditt eget prov, och håller för med handen så att hon inte ser vad du skriver.

2. Skriver ditt eget prov men låtsas inte om att din kompis ser vad du skriver.

3. Låter kompisen kika på dina svar i smyg.

4. Eget förslag

Att samtala om

Vem är mest skyldig till att det blev som det blev mellan bröderna? Rangordna Isak, Rebecka, Esau och Jakob.

Det blir roligare om man har tillgång till rekvisita men låt scouterna vara kreativa och hitta på själva hur de vill illustrera sin roll.