Reflektion/Andakt – Skapelsen

Att få barn och unga att fundera över livets mysterium genom rollspel som engagerar alla i patrullen.
Reflektion/Andakt – Skapelsen

Denna aktivitet innehåller ett kristet budskap och att du som är ledare själv behöver reflektera kring andaktens budskap innan den hålls för scouterna – eller vid behov göra om den så att den passar din kårs scouter.

 

Läs skapelseberättelsen 1 Mos 1-2:1-4 och gör ett spontandrama

Roller: Gud, Guds vind, Ljuständare, Valv, Vatten, Land, Träd, Blomma, Sol, Måne, Stjärna, Fågel, Fisk, Ko, Kräldjur, Elefant, Man, Kvinna,

 

Läs eller återberättar bibeltexten medan skådespelarna agerar. Om inga scouter vill eller vågar ta då ledarna till hjälp. Därefter berätta du din korta betraktelse. Detta är ett sätt att förmedla hur du upplever texten. Dela upp er i patrullerna och varje patrulledare samtalar och gör övningarna för sig i sin patrull. Avslutar med att be scoutbönen.

 

Marias tolkning av texten: Enligt bibeln har Gud skapat världen. Att Gud ligger bakom Skapelsen betyder för mig att det finns en mening med att vi är här, Gud vill oss. Varje människa, djur, växt, sten och sjö finns här för att Gud vill det. Skapelseberättelsen ger oss en förklaring på vem som ligger bakom och varför. Det viktiga för mig är inte att veta exakt hur det gick, på fem miljarder år eller på 6 dagar. Det viktigaste för mig är att förstå att Gud står bakom det. Det gör det hela meningsfullt.

 

Övning i patrullen

Heta stolen

Gruppen sitter på stolar i en ring. Ledaren läser upp ett påstående kring temat. Deltagarna ska nu ta ställning till påståendet genom att antingen ställa sig upp eller sitta kvar. Den som instämmer i påståendet sitter bekvämt kvar på sin stol. För den som inte håller med blir stolen så ”het” att de måste byta plats med en annan deltagare. Se till att det finns en tom stol i ringen, ifall det endast är en person som inte håller med påståendet.

När alla har tagit ställning kan du som ledare be några av deltagarna att utveckla sitt ställningstagande. Se gärna till att både någon som tagit ställning mot och någon som tagit ställning för får komma till tals i samtalet. Gå sedan vidare med nästa påstående.

 • Platsen där jag bor är den vackraste platsen i hela världen.
 • Jag bor hellre nära en skog än nära havet.
 • Världen har kommit till av en slump.
 • Jorden har nog gått under inom 100 år.
 • Det är ingen idé att vårda naturen, eftersom världen snart går under ändå.
 • Det är jätteviktigt att vara rädd om miljön.
 • Skapelsen är god precis som Gud sa.
 • Det är skönt att det finns en dag att ta det lugnt på
 • Jag har så mycket att göra att jag aldrig hinner vila även när jag är ledig från skolan

Att samtala om:

 • Hur tror ni att världen skapades? Tog det lång eller kort tid? 7 dagar eller 5 miljarder år?
 • Har världen kommit till av en slump eller finns det något som ligger bakom?
 • Vad är människans uppgift i världen?

Att tänka på

Jag utgår alltid från bibeltexten. Väljer en lämplig text och försöker hitta en bra koppling till barnens verklighet. Ex. Abraham – att flytta till en ny plats. Sedan tänker jag till lite själv om texten. Vad väcker den för frågor? Vad skulle jag vilja förmedla? Jag skriver en kort betraktelse om detta. (I de andakter som finns med är det viktigt att komma ihåg att detta är mina tankar om texten. Du kanske tänker lite annorlunda – använd dina tankar i din egen betraktelse.) Därefter väljer jag vilken värderingsövning jag skulle vilja använda och skriver påståenden (Heta stolen) och dilemman (4 hörn) som passar ihop med mitt ämne, samt ev. några samtalsfrågor. Jag kopierar rubriken och patrulluppgiften till alla patrulledarna och tar med mig alltihop till scouterna.

Det blir roligare om man har tillgång till rekvisita men låt scouterna vara kreativa och hitta på själva hur de vill illustrera sin roll.