Repsamarbete

En övning i samarbete och ledarskap. Två viktiga delar av scouting samt i scouternas och patrullernas utveckling.
Repsamarbete

Ta ett långt rep (några meter, ju längre desto svårare)och bind ihop ändarna. Sätt på alla deltagare ögonbindlar, lägg repet på marken och låt deltagarna leta rätt på det och bilda en rektangel av det (obs, avgränsa området så de vet ungefär vart de ska leta)

Problemet ligger dels i att finna repet, men det huvudsakliga målet är att genom enbart röstkommunikation samarbeta så att repet bildar en rektangel.

Aktiviteten är mycket knepigare än man kan tro, eftersom vi är så vana att använda oss av gester, ansiktsuttryck etc, då vi ska samarbeta.

Diskutera efteråt vem som tog på sig ansvar, ledarskap etc, samt om det var bra/dåligt.