Ringar på vattnet

En slags kull om att hur vi agerar mot andra sprider sig vidare. Det avslutas med samtal och att alla uppmuntras att göra goda handlingar i sin omgivning som sprids vidare. Aktiviteten är skapad till St George-dagen 2023

Ringar på vattnet

Kull

Alla sprider ut sig i ett stort rum eller utomhus. En utses till kullare och en till motkullare och de står i var sin sida om rummet eller lekytan. Alla måste stå helt still. På en given signal börjar kullaren kulla. När man blir kullad får man börja röra på sig och hjälpa till att kulla. Det sprider sig och allt fler får röra på sig och kulla. Samtidigt springer motkullaren och kullar de som rör sig så de måste stanna igen. Ökningen av personer som får röra sig går allt fortare och sprider sig. När alla får röra sig är leken slut.

Samtal

Samtala i helgrupp om att hur vi agerar mot andra sprider sig. Om en hjälper en person som behöver hjälp kommer det ofta fler som vill hjälpa. Det utmanande är att våga vara den första personen. Gör vi en god gärning mot en person kan det snabbt får ringar på vattnet och sprida sig. Dessa till synes små handlingar kan få stor påverkan i klassen, i skolan eller i samhället. Samtidigt kan det vara omständigheter eller personer som gör det svårare, likt motkullaren. Det kan vara vårt mod som sviker eller förväntningar från omgivningen eller något annat.

  • Kan ni komma på något tillfälle då du gjorde något som hjälpte någon annan eller när någon gjorde något som hjälpte dig?

Utmaning

Avsluta med en utmaning. Till nästa gång ska varje person hjälpa eller göra något annat snällt för minst två personer. När man har gjort det ska man be de personerna att göra något snällt/hjälpa två andra personer och be dem att göra det mot två andra osv. På så vis skapas ringar på vattnet av goda gärningar. 

Nästa möte kan ni samtala om hur det gått att hjälpa andra under veckan som gått.