Rita allemansrätten

Scouten får tänka själva gör och sedan få insyn i hur de kan förbättra det de själva gör, samt se vad andra gör.
Rita allemansrätten

 

  1. Vi pratar om vad vi gör i Scouterna där vi påverkas av allemansrätten t ex täljer, tältar och lagar mat.
  2. Alla får rita våra idéer på var sitt papper. När vi gjort det får alla berätta vad de tänkt. När vi är klara har vi en hög med bilder på saker som vi gör.
  3. Den går vi nu tillsammans igenom och diskuterar hur vi skall göra när vi är ute i naturen. Till exempel så får man inte skräpa ner, vi måste ta med oss skräpet. Därför behöver vi ha med skräppåsar när vi bor i naturen.
  4. Vi avslutar övningen med att göra ett collage av bilderna, som vi sätter på väggen.

 

Naturen är din rekvisita på mötet, tveka inte att använda dess möjligheter. Istället för att rita kan ni gå runt i skogen och prata om hur vi påverkas av allemansrätten och samla in material (kvistar, kottar, skräp etc) som ni sedan (förslagsvis patrullvis) gör ett collage av när ni kommer tillbaka till scoutlokalen.

Papper, kritor och allemansrätten (www.naturvardsverket.se/allemansratten)

Gruppstorlek: 1-8 pers
Åldersgrupp: 8-10 år Spårarscout
Tidsåtgång: 30 min - 1 timme
Typ: Diskussion