Sänka skepp

Aktiviteten innebär att upprätthålla samband under en aktivitet med hjälp av

handradioapparater. Roligt sätt att få in lite radiovana är att spela sänka skepp. Spelas med

fördel med 2-3 par eller patruller.

Sänka skepp

Spelregler

Varje spelplan är 10 x 10 rutor stor. Spelplanen markeras med koordinaterna A-J på ena axeln och 1-10 på andra axeln. Varje grupp markerar ut följande skepp på sin egna spelplan:

4 båtar á 2 rutor

3 båtar á á 3 rutor

2 båtar á 4 rutor

1 båt á 5 rutor

Båtarna får markeras ut horisontellt och vertikalt. Det måste finnas minst en ruta fri mellan varje båt till nästa. Spelet avslutas när bara en grupp har minst ett skepp kvar.

Spelets gång

Spelet börjar när alla grupper markerat ut sina skepp på sin spelplan, och tagit sig utom syn och hörhåll från de andra grupperna. När gruppen är klar ropar de upp spelledaren på radion och meddelar detta.

När alla grupper är klara, startar spelledaren spelet, och första gruppen börjar.

Första gruppen börjar genom att ropa upp valfri annan grupp, och utdelar ett skott mot denna grupp. Träffar skottet ett skepp, meddelar mottagande gruppen träff, annars bom. Turen går sedan vidare till andra grupp, som gör samma sak, och turen går sedan vidare till tredje grupp o.s.v. o.s.v.

Ett anrop

Anropsnamnen kan bytas ut till något som gruppen själva bestämmer.

Första grupp: “Andra grupp!”

Andra grupp: “Andra grupp!”

Första grupp: “Från första grupp. Skott på ruta A1. Slut, kom?”

Andra grupp: “Skott på ruta A1, bom, klart slut.”

Förklaring

Gruppen som vill ropa upp, säger mottagande grupps namn “Andra grupp”.

Mottagande grupp säger sitt namn som svar, och att de tar emot från sändande grupp, “Andra grupp”. Gruppen som ropar upp säger sitt anropsnamn, “Från första grupp.” så mottagande grupp vet vem som ropar.

Gruppen fortsätter sen med sitt meddelande, “Skott på ruta A1.” Och avslutar sedan med “kom” eller “slut kom”. “Slut kom” innebär att gruppen inte har något mer att meddela. Sänds bara “kom” så vill de prata mer efter mottagande grupp svarat.

Mottagande grupp bekräftar meddelandet, “Skott på ruta A1” och meddelar resultat bom eller träff. Avslutar sedan sändningen med klart slut, förutsatt att de fått ett “slut kom” innan.

Att låta scouterna på ett roligt sätt få radiovana och öva på signalering.

En kommunikationsradio per patrull alternativt en smartphone med appen Zello installerad per patrull.

En spelplan som finns i bilagan.

Penna.