Sardinburken

En rolig lek för alla åldrar, en sk omvänd kurragömma.
Sardinburken

Den här leken är som omvänd kurragömma. En person gömmer sig medan de andra räknar till ett förbestämt tal exempelvis 100. Sedan går alla spejare ut och söker efter den försvunne personen. När spejarna hittar den som gömt sig sätter eller lägger sig spejaren bredvid och till slut finns alla på samma plats, precis som sardiner i en sardinburk. Leken börjar om då den sista spejaren hittat sardinerna.

 

Var uppmärksam på om det är någon som tycker det är otäckt att gå själv om det är mörkt när ni leker.Tänk på att alla deltagare kanske inte har samma funktionalitet och anpassa därför leken efter deltagarna.

inget material behövs.