Scoutlagen – vilka är rätt?

Scouterna får träna på scoutlagen.
Scoutlagen – vilka är rätt?

Skriv ner scoutlagen på lappar. Skriv också ner ett antal ”lagar” som du själv hittat på. Det kan vara tex ”En scout lyder sin ledare i allt denne säger”, ”en scout är inte rädd för något” eller ”en scout plockar upp skräp om någon annan tappar”.

 

Låt scouterna välja ut vilka som är de rätta. Alla scouter får diskutera med varandra tills dem är överens om vilka 7 som är de rätta.

 

Visa rätt resultat, en del av lagen åt gången. Diskutera de olika delarna och vad de betyder.

Att fråga scouterna:

  • Vilka del är bäst enligt dem?
  • Vilka delar trodde de var lagtexter och varför?

 

Berätta också mer om vad scoutlagen faktiskt är och att du som är scout lovar att följa efter bästa förmåga.

Papperslappar som det står olika scoutlagar på.

Gruppstorlek: 1-8 pers
Åldersgrupp: 8-10 år Spårarscout
Tidsåtgång: 30 min - 1 timme
Typ: Diskussion