Sjukvårdsuppgift

För att scouterna ska få kunskap om hur man tar hand om olika skador, hur allvarliga dessa är samt hur man behandlar dessa.
Sjukvårdsuppgift

Låt scouterna spela upp en pjäs med följande där nedanstående skador åsamkas. Diskutera sedan frågorna.

 

Fyra personer har preparerats med olika slags skador.

  1. Benbrott
  2. Pulsåderblödning i handled eller kraftig blödning i huvudet
  3. Brännskada mindre (t.ex. handen)
  4. Medvetslöshet – andning fungerar ej, pulsen svag.

 

I vilken ordning ska de skadade tas om hand? (Rätt svar: 4, 2, 1, 3)

Hur ska nummer 1 tas omhand? (Svar: Fixera benet, så att det inte rör sig. Handskas varsamt – trasiga benbitar kan trasa sönder blodkärl inuti benet. Gör en provisorisk bår om det är långt till fordon.)

Krävs läkarvård? (Svar: JA)

Hur ska nummer 2 tas om hand? (Svar: Lägg skadan i höjdläge. Snabbt på med tryckförband, t.ex. med hjälp av ett armbandsur eller en slät sten.)

Krävs läkarvård? (Svar: JA)

Hur ska nummer 3 tas om hand? (Svar: Kyl under rinnande vatten minst 20-30 minuter.)

Krävs läkarvård? (Svar: NEJ, bara om t.ex. hela handen är skadad eller att huden är förbränd.)

Hur ska nummer 4 tas omhand? (Svar: Kolla andningsvägarna, lossa på kläder och halsduk.. kolla pulsen

Konstgjord andning tills han/hon andas, varvad med hjärtkompression om ingen puls finns.

Då personen andas och har egen jämn puls – stabilt sidoläge.)

Krävs läkarvård? (Svar: JA, den här personen måste kollas upp, även om ni lyckats få igång både andning och puls.)

 

Pröva hur man åtgärdar vissa saker ovan:

  • Lägg tryckförband på person med pulsåderblödning.
  • Lär er stabilt sidoläge.
  • Bygg en bår och transportera en skadad person.

Att tänka på

Ha olika sjukvårdsmaterial tillgängligt, men visa också på vad man kan använda om man inte har något sådant med sig om olyckan är framme.

 

Diverse sjukvårdsmaterial, tryckförband. Slanor för att kunna bygga en bår.